KONTAKTYPROFIL SPOLEČNOSTIPORTFOLIO SLUŽEBCERTIFIKÁTYREFERENCEJAK NÁS NAJDETEDOSTIHOVÁ STÁJ

VÍTEJTE NA WWW PREZENTACI FIRMY ELEKTROMONTÁŽE MIČKA NOVINKYVítáme Vás na web. stránkách společnosti Elektromontáže Mička, působící na tuzemském i zahraničním trhu, která se orientuje na komplexní dodávku zařízení a služeb pro energetický průmysl. Kromě toho, že disponuje vlastní výrobní základnou, soustřeďuje specifické odbornosti pro poradenskou, projekční, obchodní i montážní činnost a je tak schopna nabídnout svým odběratelům ucelený produkt včetně kvalifikovaného před i poprodejního servisu.

Politika jakosti firmy Elektromontáže Mička
1) Podstatou naší strategie je efektivní rozvoj podnikatelských aktivit, sloužící k trvalému a kvalifikovanému uspokojování současných i budoucích potřeb našich zákazníků.
2) Chceme být vyhledávaným, obchodně i ekonomicky prosperujícím dodavatelem v oblasti elektroinstalačních dodávek a prací. 3) Základem organizace firmy jsou jednoznačně vymezené odpovědnosti a pravomoci; integrovaný systém managementu firmy je zaměřen do všech útvarů a činností a tvoří páteř systémového řízení firmy.
4) Důraz klademe na kvalitu vstupů do procesů. 5) Pozitivní vztah k životnímu prostředí a bezpečnosti práce je součástí všeobecné obchodní politiky firmy. Má stejnou úroveň důležitosti jako jiné firemní priority, jako je kvalita, spokojenost zákazníka, či zisk.
6) Zavedený a udržovaný integrovaný systém dle norem ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:2007, plnění všech legislativních požadavků orgánů veřejné a státní správy je samozřejmostí, vedení firmy přijalo závazek k prevenci znečištění, vzniku úrazů a poškození zdraví.
7) Vedení firmy vytváří pozitivní prostředí a motivuje pracovníky k plnému zapojení jejich schopností pro dosahování prospěchu firmy. Kvalitní výsledky jsou stěžejním kritériem pro hodnocení.
8) Pro všechny pracovníky naší firmy platí: plnit pracovní úkoly v termínu, bezchybně a ve stanovené ekonomické normě, soustavně zlepšovat vlastní práci.
9) Dodavatele a partnery vybíráme ke spolupráci s cílem uspokojit požadavky zákazníků a zlepšit prospěch firmy.
10) Všichni pracovníci firmy jsou seznamováni se zásadami našeho integrovaného systému managementu, což se týká především nově nastupujících pracovníků do firmy.

V Olomouci 1. 9. 2011