KONTAKTYPROFIL SPOLEČNOSTIPORTFOLIO SLUŽEBCERTIFIKÁTYREFERENCEJAK NÁS NAJDETEDOSTIHOVÁ STÁJ

CERTIFIKÁTY


Certifikát systému řízení jakosti ISO 9001:2008
Oprávnění k montážím, opravám a udržbě zařízení, výrobě rozvaděčů nízkého napětí, provádění revizí
Osvědčení o spolupráci a referencích v oblasti výstavby dálniční a silniční sítě v ČR

Osvědčení o spolupráci a referencích v oblasti výstavby dálniční a silniční sítě v ČR
Potvrzení o spolupráci Severomoravské energetiky, a.s.
Osvědčení HILTICertifikát systému řízení jakosti ISO 9001:2000
Certifikát systému řízení jakosti ISO 14001:2004
Politika jakosti firmy Elektromontáže Mička