KONTAKTYPROFIL SPOLEČNOSTIPORTFOLIO SLUŽEBCERTIFIKÁTYREFERENCEJAK NÁS NAJDETEDOSTIHOVÁ STÁJ

PORTFOLIO SLUŽEB
Naše společnost nabízí kompletní služby v oblasti výstavby, obnovy a rekonstrukce elektrotechnických zařízení, od zhotovení projektu, zpracování variantních technických řešení, dle přání zákazníka, přes realizaci díla až po zabezpečení servisu.

Provádíme montáže:
  • silnoproudých zařízení - vysoké a velmi vysoké napětí všech napěťových úrovní
  • slaboproudých zařízení - elektronické zabezpečovací systémy, elektronické protipožární systémy, ozvučovací a docházkové systémy, strukturovaná kabeláž, anténní a kamerové systémy, aj.
  • měření a regulace
  • technické zabezpečení budov - klimatizace, vzduchotechnika a chlazení
Realizujeme komplexní dodávku elektromontážních prací průmyslových staveb, administrativních budov, obchodních center, školských a zdravotnických zařízení, bankovních a bytových domů, veřejného osvětlení, apod

Naše firma se zabývá prodejem elektromateriálu:
  • silové kabely měděné a hliníkové, ploché vodiče, šňůry pro pohyblivé přívody, pryžové vodiče, vnitřní a venkovní sdělovací kabely, datové kabely, kabely pro přenos dat , apod.