KONTAKTYPROFIL SPOLEČNOSTIPORTFOLIO SLUŽEBCERTIFIKÁTYREFERENCEJAK NÁS NAJDETEDOSTIHOVÁ STÁJ

PROFIL SPOLEČNOSTI


Společnost vznikla v roce 1991, kdy současný majitel a ředitel p. Svatoslav Mička založil podnikatelský subjekt, který měl zpočátku 5 stálých zaměstnanců.

Prvotním působištěm byla kancelář v budově bývalého ministerstva zemědělství ve Wellnerově ulici v Olomouci.

Do dnešního sídla, které je v Olomouci na Rolsberské ulici č.66, se firma přestěhovala v r. 1994.

Dnes po úspěšných letech působení na energetickém trhu, je firma EM Mička stabilní společností, nabízející komplexní elektromontážní služby v oblasti elektroinstalace, slaboproudých rozvodů a technologií, elektromontáže NN,VN, veřejného osvětlení, automatické systémy řízení, technické služby k ochraně majetku a osob. Od roku 1999, kdy jsme u naší společnosti zavedli systém řízení jakosti dle normy ISO 9001:1994, dochází k jejímu výraznému rozvoji. V červnu 2002 proběhla v naší firmě certifikace na evropskou normu ISO 9001:2000.

Vedení společnosti se snaží vytvořit takové organizační předpoklady včetně reinvestování zisku, aby se služby poskytované naší společností dále rozvíjely a zlepšovaly. Chceme vyjít zákazníkovi vstříc již v etapě přípravy jeho investice tak, abychom mu pomohli v dotvoření jeho představ - požadavků. V oblasti technické přípravy výroby mu chceme nabídnout variantní technická řešení. Zavedením technických a montážních standardů poskytneme zákazníkovi maximum informací o kvalitě námi poskytovaných služeb. Naše činnost pro zákazníka nekončí kvalitní montáží, ale nabídneme a poskytneme mu také kvalitní záruční a pozáruční servis. To vše při zachování nejlepší cenové úrovně. Dlouhodobým strategickým cílem společnosti je naše orientace nejen na již osvědčené zákazníky z řad obchodních partnerů či investorů v oblasti občanské vybaveností a podobně, ale především orientace na komplexní dodávky v oblasti výrobních technologií a upevnit si tak postavení u domácích a dnes už i zahraničních investorů, včetně domácích energetik, u kterých jsme smluvním partnerem a provádíme realizaci mnohých energetických děl.