KONTAKTYPROFIL SPOLEČNOSTIPORTFOLIO SLUŽEBCERTIFIKÁTYREFERENCEJAK NÁS NAJDETEDOSTIHOVÁ STÁJ

REFERENCE - SILNOPROUDÉ KABELOVÉ ROZVODY, TRAFOSTANICE, ROZVODNY …


stavbastručná charakteristika stavbyinvestor
Rychl. komunikace R 3509
Slavonín - Přáslavice
- kabelové rozvody NN pro zásuvkové skříně na dálnici
- veřejné osvětlení napojení R35 na I/55 v k.ú. Holice a VO MUK Slavonín ve správě SÚS Olomouc
- kabelový rozvod NN a sdělovací pro systém SOS
- kabelový rozvod NN a sdělovací pro systém kamerového dohledu dálnice
ing. Gogela Jan
ŘSD Praha,
závod Brno
Mc Donald's Praha- kompletní dodávka nové přípojky VN a trafostanice pro novou restauraci v Salmově paláci v Olomouciing.R. Pivoňka - PROAR Praha
Úřad města Olomouc- kabelové rozvody nn, kasárna Prokopa Holého - kabelový rozvod NN
- kanalizace EURONOVA
Odb.investic
- p. Neumanová

SME, a.s. Ostrava- Senička - přípojka VN 22kV + trafostanice 22/0,4kV
- Olomouc, tř. Svobody - rozšíření kabel. rozvodu VN
- Olomouc - opravy a rekonstrukce oblastní distrib.sítě NN
- Olomouc - voj. nemocnice Hradisko, trafostanice TS 665
- Šternberk - opravy a rekonstrukce distribuční sítě NN
- montáže indikátorů zkratových proudů do trafostanic v oblastech Ostrava, Olomouc, Přerov, Valašské Meziříčí, Opava, Frýdek Místek, Český Těšín, Havířov, Zábřeh
- Ostrava - montáž měřících přístrojů EAM
- distribuční rozvody NN pro novou občanskou výstavbu v katastrech - Olomouc, Šternberk, Bělkovice Lašťany, Náměšť na Hané, Troubelice, Velký Újezd, Nová Hradečná, Radíkov, Uničov
SME, a.s. Ostrava
Městský úřad Uničov- kabelová přípojka vn 22 kV a trafostanice 22 / 0,4 kV na ulici Litovelská
- trafostanice 22 / 0,4 kV ČS a veřejné osvětlení komunikací průmyslové zóny, Šumperská ul.
- venkovní a kabelová přípojka VN pro průmyslovou halu závodu THONA Uničov
- kabelové distribuční rozvody NN a veřejné osvětlení pro občanskou výstabvu (RD+garáže) v části U parku
ing. Malý
- ved.odb.investic