KONTAKTYPROFIL SPOLEČNOSTIPORTFOLIO SLUŽEBCERTIFIKÁTYREFERENCEJAK NÁS NAJDETEDOSTIHOVÁ STÁJ

REFERENCE - ELEKTRICKÁ INSTALACE OBJEKTŮ PRO LÉKAŘSKÉ ÚČELY


stavbastručná charakteristika stavbyinvestor
NsP Uherské Hradiště- rekonstrukce a dostavba izolačního pavilonu NsP
- kompletní dodávka vnitřní napájecí silnoproudé světelné a zásuvkové elektroinstalace
- kompletní dodávka vnitřních slaboproudých el.instalací


NsP Přerov- pavilon G pro matku a dítě NsP - kompletní dodávka napájecí silnoproudé, světelné a zásuvkové elektroinstalacep. Vláčil
vedoucí údržby elektro NsP

Odborný léčebný ústav
Paseka
- elektroinstalace pro novou budovu oddělení VIII. a spojovací koridor
- rekonstrukce el. instalace oddělení rehabilitace
- rekonstrukce el.inst. společenského sálu OLÚ
- rekonstrukce el.inst. místností knihovny a studovny lékařů OLÚ
- systém ochrany okapů a rýn střechy hlavní budovy před zaledněním ( temperování střešních rýn a okapů )
ing. Jořenek - vedoucí odd. výst.
Fakultní nemocnice
OLOMOUC
- rekonstrukce 2.NP porodnicko-gynekologické kliniky (světelná a zásuvková elektroinstalace)
- rekonstrukce 7.NP dětské kliniky - JIP kompletní elektr. instalace včetně zákrokových sálů
- rekonstrukce III. stomatologické kliniky FN v Olomouci
- rekonstrukce laboratoří biochemie na dětské klinice FN
- rekonstrukce ambulance oční kliniky FN v Olomouci
- rekonstrukce venkovního osvětlení areálu FN v Olomouci
- provádění údržbářských prací v objektech FN Olomouc
Ing. Vajda
vedoucí správy budov
OUNZ Hranice- rekonstrukce elektrické instalace kotelny a výměníkové stanice nemocnice
- rekonstrukce provozu sterilizace nemocnice


Psychiatrická léčebna Šternberk- rekonstrukce elektrické instalace provozních budov

Ústav sociální péče
Nové Zámky u Litovle
- rekonstrukce vnitřního a venkovního osvětlení hlavní budovy ÚSP Nové Zámky
- kompletní rekonstrukce bývalého lesního závodu Litovel na ÚSP pro mentálně a pohybově postižené
- kompletní rekonstrukce ÚSP Bílsko
- kompletní dodávka el. instalace a MaR nové plynové kotelny hlavní budovy ÚSP a nové plynové kotelny hospodářské části ÚSP
mgr. Hogel
ředitel ÚSP

Vojenská nemocnice Olomouc - Hradisko- napájecí rozvody nn pro rentgen. pracoviště Siemens
- napájecí technologická, světelná a zásuvková elektrická instalace rentgenologického pracoviště Siemens
- kompletní rekonstrukce elektrických instalací prostor skladových a pomocných provozů nemocnice
Ing. Trávníček
obchodně technický náměstek