KONTAKTYPROFIL SPOLEČNOSTIPORTFOLIO SLUŽEBCERTIFIKÁTYREFERENCEJAK NÁS NAJDETEDOSTIHOVÁ STÁJ

REFERENCE - ELEKTROINSTALACE V OBJEKTECH ČD s.p.


stavbastručná charakteristika stavbyinvestor
ČD SDC Olomouc Nerudova 1- rekonstrukce stoupacích hlavních napáj. rozvodů objektu
- rekonstrukce silnoproudé zásuvkové elektroinstalace a vnitřního umělého osvětlení 3. a 4. NP objektu ČD
ing. Macho - přednosta SEE SDC
Olomouc
Depo kolejových vozidel ČD Olomouc- opravárenská hala- kompletní silnoproudá napájecí a světelná elektrická instalace pro opravárenskou halu
- přeložky napájecích kabelových rozvodů NN v areálu opravárenské haly DKV ČD
ing. Macho
přednosta SEE SDC Olomouc